ارزش کلمات نغز بزرگان .....

سلام :

                 گاهی در لحظات خاصی یکباره چشممان به جمله ای می افتد که شاید بارها و بارها در برابر دیدگان ما قرار گرفته بود اما به دلایلی زیادی از جمله حالات روحی آن زمانی که داریم اعم از گیجی و مستی ناشی از روزمرگی باعث میشود بسیاری از لحظات اصلا به آن  جملات توجه نکنیم ! این هم از بدبختی های حواس پرتی های ما جانوران دوپاست !  اما درست در آن لحظه به دلیل حس و حالی که داریم گویا بیدار میشویم و با دیدن آن جمله ناگهان همه ی وجودمان غرق در آن یک جمله میشود و تکان عظیمی در ما به وجود می آورد تا جایی که گویی کلیدی برای مشکلی قدیمی یافته ایم بسرعت مسیرمان را در زندگی بطور کلی عوض میکند و چه ثمراتی که البته برایمان ببار نمی آورد همین باعث میشود عمری را با آن جمله زندگی کنیم ولو آن جمله یک بیت شعر یا یک آیه یا یک ضرب المثل باشد  ! بقول حضرت علی چه بسیارند پندها و اندرزها و چه اندک اند پند گیرندگان !! ..... اما پند ناپذیری ما خود حکایتی دارد بس قابل بحث که اصولا چرا احساس بی نیازی به صحبت دیگران میکنیم ؟؟....

                بعضی جملات نغز وقتی درست در زمان دقیق اش در برابر ما قرار میگیرند حقیقتا آنقدر در جان و دل ما نفوذ میکنند و مسیر زندگی ما را تغییر میدهند که حکم یک گنج واقعی و سرمایه ی ماندگار را پیدا میکنند . همه ی ما به جملات نغزی از این دست در طول زندگی برخورد کرده ایم بر روی یک تکه کاغذ پاره یا یک جمله از یک کتاب یا روزنامه ای یا مجله ای یا حتی در پشت تریلی ها و وانت های گذرایی که در برابر چشممان قرار گرفته اند ..... این جملات البته تنها حرفهای سرسری و بظاهر زیبا نیستند بلکه عموما عمیق ترین تجربه ها و نکته ها هستند و بسیاری از بزرگان البته ارزشمند ترین تجارب خود را در قالب جملاتی نغز و کوتاه برای آنکه گوشش بشنود و چشمش ببیند به یادگار میگذارند افسوس که تیزبینی عقل و هوشیاری دل همیشه همراهمان نیست و چه تلخ است درسهای بعد از حادثه !!!

/ 0 نظر / 24 بازدید