حرفهای تنهایی2

نوشته هایی است درباره ی زندگی و دیگر هیچ !

سلام :                      مولانا میگوید داستان زندگی ما در این دنیا در مجموع در واقع خوابی است که تعبیرش در آن دنیا مشخص میشود و اگر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 22 بازدید
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
11 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
6 پست
فراموشی
2 پست
خشم
2 پست
آرزو
2 پست
آزادی
1 پست
اخلاق
1 پست
قدرت
1 پست
تکلیف
1 پست
عشق
3 پست
امید
1 پست
آرمان
1 پست
خدا
2 پست
عقل
1 پست
معلم
1 پست
ترس_و_لرز
1 پست
خنده
1 پست
کافکا
1 پست
دل
1 پست
مولانا
1 پست
زبان
1 پست
خودنمایی
1 پست
طنز
1 پست
شوخی
1 پست
صمصام
1 پست