پست های ارسال شده در آدر سال 1389

در مجلس عشق شاعران

     عشق شوری در نهاد ما نهاد                                                جان ما در بوته ی سودا نهاد          گفتگویی در زبان ما فکند                                               جستجویی در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید