سلام :

           این روزها مست مثنوی ام و البته گلشن راز و سر آمد آن ها قرآن ..... در این بهار هیچ چیز جز مطالعه و خواندن و خواندن آرامشی برایم ندارد کار همیشه هست و برنامه های روزمره اما مطالعه چیز دیگری است مطالعه خود نوعی کشف است کشف چیزهایی که نمیدانیم اصولا همه ی لذت مطالعه در همین احساس کشفی است که در بطن مطالعه و اندیشیدن نهفته است ادامه ...

/ 0 نظر / 23 بازدید