سلام :

                 در طول زندگی عادی و یا شاید بهتر است بگویم تا نیمه های راهش شاید خیلی از ماها نمیدانیم که از کودکی تنها یک روی زندگی را رویت میکنیم و زندگی میکنیم و از آن روی دیگر زندگی که در هیچ تربیت خانگی یا مدرسه ای صحبتی از آن نمیشود ولی دیر یا زود مجبور به روبرو شدن با آن هستیم بی خبر میمانیم یا حتی میشود گفت بی خبر نگهداشته میشویم .  حقیقت آن است که ما همیشه برای نیمه ی خوش زندگی تربیت میشویم و عمدتا در این نیمه زندگی میکنیم .....نیمه ی اخلاق نیمه ی اعتماد به نفس نیمه ی آرزوها و آرمان ها .... نیمه ی امید نیمه ی موفقیت هیچکس ذهنیت  بدی از زندگی در این نیمه ندارد اما زندگی در واقع نیمه ی دیگری هم دارد که اصلا رنگ آرامش رنگ شادی  رنگ موفقیت رنگ باب میل بودن برای ما را ندارد ! این روی دیگر سکه ی زندگی را در میانه ی راه عمر کشف میکنیم حقارت ها بی احترامی ها شکست ها تهدیدها ... خستگی ها .... نرسیدن ها .... همه و همه آن روی دیگر زندگی است که بر خلاف آن روی سکه که همه چیز دو دو تا چهارتاست همه چیز طبق برنامه و طبق انتظارات ما شکل میگیرد اما در واقع همیشه اینطور نبود ولی گمان محدود ما از زندگی چنین باوری را در ما شکل میداد واقعیت تلخ و گزنده ی زندگی است ! .... و زندگی تلفیق این دو روی زندگی است !  همگان دلشان میخواهد از زندگی آن روی خوش اش را فقط تجربه کنند و چشم به روی خیلی واقعیت های آن روی دیگر زندگی می بندندند اما حقیقت این است که برای باور زندگی باید هر دو روی زندگی را چشید آموخت و در آن پخته شد !

/ 3 نظر / 26 بازدید
پسرشب

راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها

نادی

سلام بله درست است .. به خیال خود که با انکار آن نیمه ی تاریک میتوان تا ابد در روشنایی زندگی کرد.

ناهید

ای دکتر جااان ... در این عصر نو که بی شباهت به تاریکی مطلق نیست حتی کودکان هم آن روی سکه رو خیلی زود می بینند . کمترینش همین کلاسهای متفرقه و خانه ی کندویی که کودک رو از کودکی کردن دور میکنه و به اضطراب نزدیک تر .. خلاصه ش که از همون ابتدا آن روی سکه نمایان میشه و انتخابی در چشیدن نیست . کلا زهر ماره [عینک]