اهمیت سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه های 26 تیر ماه !

سلام :

                         نماز جمعه ی این هفته برای تاریخ معاصر ایران بسیار خاطره انگیز شد . این نماز جمعه از دو سو قابل تامل است  از یک سو بخاطر نقش مردم معترض و شجاع که به عبارتی به لانه ی زنبور لباس شخصی ها پا گذاشتند و همه ی آن هیمنه و دژی را که جمعه ها تلویزیون دولتی با نشان دادن مردمی آرام و ذوب در ولایت نشان میداد فرو ریخت منظورم آن دسته از مردمی است که تنها کاری که از عهده شان بر می آید سرسپردگی به کسانی است که جای آنان فکر میکنند و بعد تلویزیون با نشان دادن مزورانه ی جمعیت بسیار محدود این ذوب شدگان در ولایت  بصورت میلیونی سعی در در اقلیت نشان دادن میلیونها مردمی دارند که اهل ریاکاری و گریه های مسخره نیستند و همواره گریه را در گلو نگه میدارند ولی صداقت و شجاعتی بی مانند دارند و از بیان خواست خود علی رغم همه ی فشارها ابایی ندارند !! گویا اینروزها تلویزیون غیر مردمی و دولتی ایران مجبور است روز به روز سنگرها و خاکریزهایی را که در این سی سال از مردم آزاده و سایر گروههای دگر اندیش به زور گرفت و با دستکاری در تاریخ معاصر و تحلیل های یک سویه سعی در یکسان سازی افکار بصورت خودی نمود را یک به یک از دست بدهد !‌... از میدان ها و خیابانهای پرشور تهران گرفته تا حوزه های انتخاباتی تا ورزشگاههای عمومی ... و این بار البته صحن نماز جمعه ی تهران که همواره بازوی تبلیغاتی حاکمیت بوده است ! و همواره در سالهای اخیر جایگاه انواع فحاشی ها و تهمتها و افتراها و تهدیدهایی بود که حکومت ما مثل همه ی حکومتهای دیکتاتوری نثار مخالفان خود میکرد اعم از توطئه ی دشمنان خارجی با داخلی و ...نمونه ی این ایوانها را همواره  حکومتهای تک صدایی در اختیار داشته اند !  دقت کرده اید در چین و شوروی و ... همواره این ایوانهای قدرت نمایی سمبل استواری نظام نشان داده میشده و میشود ؟؟؟  ولی سرانجام روزی میرسد که این ایوان مدائن ها هم اگر فرو نریزد دست کم به دست مردم بیفتد و بجای تملق از حاکمان جایگاهی شود برای بیان خواسته های واقعی مردم ! مردمی که سر جنگ نداشته اند  تنها با واقع بینی خواستهای به حقی داشته اند که ممکن است از نسلی به نسلی دیگر تغییر هم کرده باشد .

                            و اینبار بخاطر شرکت مردم سبزی که نشان دادند در عین شجاعت به مسالمت آمیز بودن حرکت خویش در هر شرایطی به آن وفادارند نماز جمعه رنگ و بوی خاصی داشت (‌البته منظورم از رنگ و بو گاز اشک آور نیست ها !! )  ...

                    و سوی دیگر این واقعه برخورد هوشمندانه و با تجربه ی هاشمی رفسنجانی با قضیه بود ! همه ی ما گمان میکردیم به تبع آن سکوت سنگین و برخوردهای رهبری وی موضعی انفعالی در پیش خواهد گرفت و مطابق تجربه های تلخی که داشته ایم با سخنانی با ابهام و سیاست یکی به نعل و یکی به میخ همه ی امید اصلاح طلبان و معترضین را با آب سردی بسر معترضین بدرقه خواهد کرد ولی ولی و باز هم ولی !!  اینطور نشد ! حقیقتا خوشحالم که پیش بینی هایم در باره ی محافظه کاری آقای هاشمی رفسنجانی غلط از آب در آمد و ایشان در کسوت یک سیاستمدار مردمی در انظار ظاهر شد و محتوی هر دو خطبه اش به بحث راجع به خوشرفتاری و داشتن مکارم اخلاق در پیامبر در رابطه با مردم و نیز اساس قرار دادن خواست مردم گذشت که گوشزد مهمی به نیروهای نظامی و قوه ی قضائیه و ... با مردم بی دفاع بود ! و  بعد یاد آوری آنچه بر سر شاه آمد و اشتباه شاه ... که باعث انقلاب شد و اینکه نهایتا آنچه مهم است بر خلاف آن سخنان امثال مصباح یزدی نه تحمیل خواست ولی فقیه بر مردم و محو دمکراسی که با نقل آن حدیث هیجان انگیز از پیامبر محوریت همه ی حکومتها خواست مردم است ولو به ظاهر و به زعم آقایان با خواست خدا توفیر داشته باشد ! ....البته تاریخ همواره برای آنکه میفهمد مسئله آموز است ! حتی به وضوح حمایت خویش را از تغییرات اساسی در وجود قوانینی که خشم همه را در آورده است و باعث دیکتاتوری عده ای بنام قانون و اعمال کودتا با حربه های قانونی و در اختیار داشتن بازوهای اجرایی از آن بالا تا پایین شده و صدای مردم را در این سی سال خفه کرده اعلام کرد . گرچه به ظاهر مخاطب این قانون مداری همه ی طیفها بود ولی وقتی که بطور روشن و دلسوزانه  مردمی را که شعارهای اصلاح طلبانه میدادند  با این تاکید که چرا شعار میدهید من دارم همین حرفهای شما را میزنم من که تریبون و بلندگو را دارم و صدایم بلند تر است اظهار نمود نشان داد حرفهای معترضین را بخوبی شنیده است و طرف صحبت اش البته آنانی است که دم از قانون میزنند ولی خود خلاف آن عمل میکنند  وی حقیقتا نشان داد که در این مسند امانتدار انتقال خواسته های مردم بطور کلی است . مطالباتی که مردم به معنای واقعی  در پی آنند نه آن دسته از مردم که با قضا و قدر و سرسپردگی همواره خنجر استبداد را تیزتر میکنند ! نه رمه ی کور و کری که نو میدانند چه میکنند . این نماز جمعه دستاورد افتخاری بسیار بزرگ برای سبزهاست  دیگر زمان اینکه دیده نشوند گذشته است امروز این صدا و سیماست که باید ساعت پخش چنین مراسم با شکوهی را که به خشونت و نکبت کشاندند را  باید نیمه شب پخش کند مبادا کسی ببیند ! خنده دار است اگر جومونگ نیز پخش میشود به نوعی ایده بخش همین معترضین است در برابر ظلم با کمی امکانات نه آنکه کسی تخدیر بشود !ا ینها چه خیال کرده اند ؟؟ هر اتفاقی برای این جنبش سبز خوش یمن است ولو خیلی تلخ باشد !!ا....   خاک پای همه ی سبزهاییم .....

/ 22 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

سوالات بسیاری در ذهن میگذرد که دوست دارم به آن فکر کنم مثل این سوالات که آیا : ١- ما با وقوع این نهضت سبز در حقیقت به شکلی وارد یک رنسانس گسترده آنهم از نوع ایرانی اسلامی اش نشده ایم ؟ به نظر میرسد پایه های لرزان نوعی از باور دینی که تفسیری افراطی از دین در حد تفرعن حکام را بهمراه داشته است میرود تا در میدان عمل مصیبتهای خود را نشان دهد ! شاید تا قبل از این جنبش سبز همه ی صحبتها و مجادله ها در حد حرف و بحث های داغ بود و دوران خاتمی اساسا به این روند تئوریک گذشت ولی به نظر میرسد در این روزها جوانان از فیلسوفها جلوترند ! این روزها این جوانان نیستند که تلاش کنند دنبال رو تئوری باشند بلکه این فیلسوفان هستند که باید به دنبال این نهضت سبز و ابتکاراتش بدوند و پایه های فکری آنرا تجزیه و تحلیل کنند. ٢- به نظر میرسد با رشد هرچه بیشتر این جنبش سبز خلاقیت ها

رضا

٢- به نظر میرسد با رشد هرچه بیشتر این جنبش سبز خلاقیت ها و ابتکارات نوظهوری در تاریخ رخ داده است که به زودی همه شالوده ی فکری ما را تغییر خواهد داد از باورهای فکری و مذهبی ما گرفته تا هنر ما تا ادبیات ما تا اقتصاد ما تا سیاست ما ... بر خلاف تصور این حرکت ادامه انقلاب نیست بلکه ادامه ی تجربه ی مشروطیت است آنهم در شکلی بسیار پیشرفته تر و فکورانه تر و شاید وقوع انقلاب ناخواسته همه ی ریشه های نیاکان ما نمیدانستند چگونه آنرا محقق کنند ولی در دل اراده ی آنرا داشتند و مانعی به نام باورهای سنتی دینی آنرا متوقف کرد از نو دوباره زنده شد با این تذکر که دوران شاه با همه ی قدرت اش جرات رویا رویی با آنرا نداشت و به شکلی سعی نمود با آن کنار بیاید ولی امروزه با وقوع انقلاب دین سیاسی با همه ی نیرو به میدان آمد و عواقبش را به کام مردم چشاند و بر خلاف مشروطیت امروزه جوانان ما و نهضت سبز میداند که به دنبال چیست و عیبهای تفکرات سنتی چیست و میخواهد آنرا تغییر دهد . بحث مشروعیت و مقبولیت نقطه ی عطف این جریان است . به راستی آیا کسی میتواند خارج از مجرای خواست مردم بر مردم حاکمیت شرعی داشته باشد و توقع داشته باشد مردم آنرا کورکورانه

رضا

خصیصه ی جالب این حرکت این بود که از میان قشر متوسط جامعه برخاست و به همین خاطر هم بسیار عقلانی جلو رفت آیا عدم همراهی مردمی که هنوز خوابند به این دلیل نیست که باورهای خرافی نمیگذارد آنها باور کنند که ولی فقیه از آسمان نیامده است و محصولی است که خود حضرات آنرا به ذهنها تحمیل کردند و اکنون با طرح قضیه ی مقبولیت و مشروعیت این سفسطه ی رندانه را در ذهنهای ساده دلان ساخته اند که تئوری ولایت فقیه = اسلام ! ... و نتیجه اینکه هرکس آنرا باور ندارد از اسلام خارج است ! شما تصورش رو بکنید این مزخرفات چقدر میتونه مخ این مردم را بپیچونه و مثل زمان عباسیان که همه فکر میکردند خلفای ی عباسی با اونهمه حرمسرا واقعا جانشین پیغمبرند و با فاکس از آسمون حواله ی خلیفه گری اومده که مردم جلوی این بابا ساکت بشینید و فقط مثل بز اخفش سر تکون بدید تا عرش خدا واسه تون هورا بکشه و اگر اعتراضی کردید عرش خدا میره رو ویبره و .... دیگه خود دانید !! ...

fariba

salam dadashi rezaye maah az khastegi dar hale ghashidanam man dostani dar Iran daram ke ba dalayele manteghi varede in hemayat nemishan amma be nazare man ettelaaeshon kafi nist chon dastresi be interneshon kame

fariba

salam dadashi rezaye maah az khastegi dar hale ghashidanam man dostani dar Iran daram ke ba dalayele manteghi varede in hemayat nemishan amma be nazare man ettelaaeshon kafi nist chon dastresi be interneshon kame

رضا

فریبا جان آبجی راست میگی خیلی ها از واقعیات تلخی مثل قتل دلخراش ترانه ی موسوی بی خبرند از قتل سهراب اعرابی هنوز اطلاعی ندارند و اصلا هنوز خبر ندارند توی انتخابات چی شده ! واسه ی اینها نه خانی اومده نه خانی رفته ! ولی بیخیال باید گفت و باید آنقدر نوشت تا مخ شون باز بشه ! تکبیر !!!!!!!!!!!!!!! کف مرتب با دستبندهای سبز ....[نیشخند]

رضا

راستی سلاممممم .

fariba

http://www.youtube.com/watch?v=O3UTjkryVRY وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايييييييييی من اين خانومو می شناسم، آلمان زندگی نمی كنه... طلبه بوده در قم و برادرش رئيس سپاه پاسداران، طبق گفته ی خود‌ش چون برادرش حاضر به شكنجه و كشتن زندانيان نمی شه اعدامش می كنن و حتی قبرشو هم نشون نمی دن. الان در سايت دوات بودم كه شانسی اين لينكو زدم. اين زن خيلی مشكل داشت و خيلی خوشگل و زيباست از همه نظر. اما غير قابل تحمله از متوهم بودن و حسادت و ... حالا صداشو شناختم!!! متاسفانه وقتی در محدوديت زياد بزرگ می شن چه توهماتی از آزادی دارن!!! احتمالا فكر كرده با بی بندوباری خودش انتقام از جمهوری اسلامی می گيره. ادعای نجابتش گوش دنيا رو كر می كرد

fariba

جنجال خمینی! پنجشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۸۸ ساعت: ۱۳:۰۵ هـیـــس دیدگاهتان را بنویسید دیدگاه های این نوشته سید حسین خمینی مصاحبه بسیار بسیار جنجالی حسین خمینی با بی بی سی – همه پرسی برای اصل نظام در این مصاحبه بسیار جنجالی که به تازگی در عراق صورت گرفته حسین خمینی اصل نظام و رهبری را به چالش گرفته و خواهان برگزاری همه پرسی برای تایید یا عدم تایید جمهوری اسلامی شده اند. وی همچنین به شیوه دستگیری ها و اعدام ها رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است. به گفته ایشان کسانی که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رای به جمهوری اسلامی داده اند در حال حاضر در اقلیت به سر می برند و اکثریت قاطع جامعه ایران یا در آن زمان حق رای نداشتند و یا اصلا متولد نشده بودند. پدران ما به گفته بنیانگذار جمهوری حق تصمیم گیری برای ما را ندارند و باید دوباره برای اصل نظام همه پرسی صورت گیرد.

fariba

آورده اند که ابوالقاسمِ قشیری در مجلسی رجز خوانده بود که، "ما پیل ایم و بوسعید پشه!" خبر به بوسعید بردند. او پیغام داد که، "آن پشّه هم تو ای. ما هیچ نیستیم!