راست - دروغ و سکوت !

سلام :

             در حال حاضر در بین مردم  سه نوع حرف زدن داریم : راست گفتن - دروغ گفتن - حرف نزدن ! بعبارت دیگر میتوانیم در موقع صحبت کردن و عمدتا جواب دادن به سوالی میتوانیم یا راستش را بگوییم یا مثل همیشه دروغ بگوییم یا وضعیت بهتر اینکه اصلا حرف نزنیم یا در باره ی اصل مطلب بشکلی سکوت کنیم ! این آخری به نظر معقول تر می آید چرا که در جامعه ای که اصل دروغ است ولی ادعای راستی میکنیم به وضعیت روانی مسخره ای دچار میشویم که به تدریج راست گفتن در آن برای ما هر روز سخت تر میشود . دروغ میگوییم چرا که کسی به کسی اعتماد ندارد پس طبعا دلیلی نمی بیند امنیت و آرامش ذهنی خود را به خطر بیندازد  به دیگر سخن ما عمدتا یا از ترس دروغ میگوییم که برای خود مصونیت ایجاد کنیم ! و یا طمع کسب موقعیتی را داریم که در حال حاضر فاقد آن هستیم که در اینصورت با دروغ گفتن میخواهیم برای خود نوعی موقعیت ایجاد کنیم یا گاهی هم برای خنده و شوخی است که همینطور الکی دروغ میگوییم که دیگران را سرکار بگذاریم و البته حالات دیگر ! اما به تدریج این خصلت دروغ گویی امر را بر خود ما هم مشتبه میکند که واقعا اصل قضیه چیست ؟ در اینصورت نوعی نفرت از خود و دیگران احساس میکنیم که آرامش ما را بر هم میزند . خب اینکه کسی بگوید من اصلا اهل دروغ نیستم خودش دلیل واضحی است که گوینده ی این حرف واقعا دروغگوی آبرومندی است !  اما نجربه نشان داده به شکلی سکوت کردن یا پاسخ ندادن هوشمندانه حداقل این حس را دارد که کمتر حقیقت را لوث میکنیم یا دست کم اش این است که در شرایط مناسب حقیقت ماجرا را بیان میکنیم ! والله اعلم بالصواب !

/ 2 نظر / 22 بازدید
گیتا

سلام انسان وقتی از کسی ترسی نداشته باشه دروغ نمیگه وارامشی که در راستگویی هست واقعا لذت بخشه وادمای دیگه واقعا باهوشند و اگه ادم واقعا راستگو باشه و حرفاش از سر تعارف نبا باشه خیلی خوب فرقش را می فهمند.اگه ادم کاری را میتونه بکنه واقعا برای دوستانش بکنه اگه چیزی را بلد نیست واقعا بگه بلد نیستم اگه دوستاشا دوست داره بهشون بگه دوستون دارم همه ی این صداقتا چنان محبتی دردل افراد ایجاد مبکنه که با هیچ چیز دنیا ادم عوض نمیکنه این محبتی که از ادم توی دل دوستاش هست بزرگترین سرمایه ی ادم میشه سرمایه ای که همیشه میتونه روش حساب کنه

پروانه

گاهی اوقات دروغ اینقدر شیرین میشه که تلخی حقیقت رو نمیشه تحمل کرد. سکوت سرشاز از ناگفته هاست ناگفته هایی که شاید همش دروغ باشه