سلام :

اصل این ماجرا که بر خلاف دورانهای قبل که پلیس و نظمیه در سطح شهر بصورت پیاده و سواره دائم در حال تردد بود آنقدر که مردم با دیدن آنها احساس امنیت میکردند ( همانطور که این ندای آرامبخش را شبها می شنیدند که آسوده بخوابید شهر در امن و امان است !! .... ) و این دزدان و اشرار بودند که در سوراخ سمبه ای مخفی بودند تا مبادا گرفتار نشوند را مقایسه کنید با حالا که بر خلاف آن زمان حالا برای آمدن پلیس به صحنه تازه باید زنگ بزنی تا پلیس بیاید آنهم بعد از اینکه ...هر جنایتی و هر شرارتی واقع شده این یعنی که در شرایط فعلی محیط کوچه و خیابانها چقدر برای دزد و جانی و اشرار و هرکس که این ضعف سیستم امنیتی را به بخوبی شناخته است امن است و برای مردم بی پناه چقدر خطرناک !! تازه این ها بگذارید در کنار قوانینی که تنبیه دزد و جانی و اینها را منع میکند و  موقع ارتکاب هر جرمی هر تعرضی با خیال راحت به ریش مردم بینوا میخندد ..... این سیستم امنیت فعلی نشان از درایت و مدیریت و البته فلاکت امنیت مملکتی دارد که در آن سنگ ها را بسته اند و سگها را آزاد کرده اند !!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ..... !

/ 0 نظر / 23 بازدید