سلام :

            این روزها تب و تاب نتیجه ی مذاکرات بر روند زندگی مردم سایه سنگینی انداخته است فارغ از اینکه دستاورد این روند پر تنش و پر هزینه برای زندگی عادی مردم چه داشته است ؟ آنچه بیش از همه نیاز است برداشته شدن فشار سنگینی است که تحریم های اقتصادی بر گردن مردم افکند و از طرفی چپاول اموالی است که میتوانست در این مدت دردی از مردم را دوا کند ولی به جیب عده ای خدا نشناس آنهم با ارقامی دور از تصور ریاضی ما آخرین امید مردم را ناامید کرد و باعث شد در این ده یا دوازده سال گذشته مردم متحمل بار سنگینی از مشکلات شوند از اجناس تقلبی چینی گرفته تا گرانی های بی رویه و بالاتر رفتن خط فقر و متعاقب آن عدم امنیت اجتماعی موج فقر و ناامنی و اعتیاد و فحشا که دامنه ی آن هر روز بیشتر و بیشتر شده است و از همه اسفبارتر از بین رفتن میراث فرهنگ کهن ما یعنی اخلاق ! این روزها عموم مردم از سر عادت اعتقاد دارند نه از سر رغبت و متاسفانه حرمت های اخلاقی اعتقادی و انسانی بشدت در جامعه ی ملتهب ما دچار افول و سقوط شده است و نمیدانم آیا بازگشت رفاه و سامان اقتصادی به کشورمان تا حدودی میتواند این روحیه خسته و آزرده و تهاجمی ملتی را که روزی با عاطفه و در اوج بخشندگی سربلند می زیست را جبران کند ؟؟ و نسل های آتی ما را از دیدن صحنه های حمله - تجاوز - چوبه اعدام و فحشای خزنده ای که به وفور در سطح مردمی که دلخوش از چیزی نیستند نجات دهد ؟ گرچه موج خشونت هایی که از جنس اعتقاداتی وحشیانه است نیز اکنون در بیرون از این سرزمین توسط داعشی ها روح و روان انسان را متلاشی کرده است و همچون سرطانی در منطقه ی ما خیمه زده ولی به گمان من وقت آن است که بعد از چند دهه ای که میگذرد به هرشکل ممکن دولت را یاری کنیم تا از این قطاری که روزی ترمز آن را فرد معلوم الحالی از کار انداخنه بود را بسلامت از لبه ی پرتگاه عبور دهیم گرچه مشکلات هنوز بسیار است و کارکردها و مدیریت این بحران به مردان و زنانی نیازمند است که متاسفانه بخاطر تنگ نظری و جو گزینشی از آمدن به میدان و حل کردن مشکلات به دور اند ! اما بجایی رسیده ایم که تنها باید دعا کنیم دیوانگانی که سنگ بزرگ در چاه پیشرفت این سرزمین می اندازند بر سر عقل آیند یا حداقل کاری که در حد و اندازه ی آنان نبود را به افراد لایق و شایسته ای چون وزیر خارجه ی فعلی یعنی دکتر محمد جواد ظریف بسپارند !                                               

/ 0 نظر / 43 بازدید