حرفهای تنهایی2

نوشته هایی است درباره ی زندگی و دیگر هیچ !

 
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

سلام :

                برای فتح بارگاه دلت

                                         آیا راه  گم کرده ایم

                                                      یا پای مان  دزدیده اند ؟   

                                           ********

                    در  تماشاگه  امواج  حوادث  چون سنگ

                         وه  چه سهل است خموشانه و سنگین بودن !!

                                          دیده بر باد حوادث بستن

                             و چه  آسوده  کنار ساحل

                                                             به امید صدفی  بنشستن

                                 و  بر اندوه دل مرغ سحر     به میان امواج  

                                                        مست و رندانه دهان را بستن !